Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Hoatuoilinhlinh.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của quý khách thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong tại Linh Linh Florist.

Khi quý khách liên hệ đăng ký tài khoản, thông tin cá nhân mà Hoatuoilinhlinh.com thu thập bao gồm:

– Họ và tên;

– Địa chỉ;

– Điện thoại;

– Email.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập sẽ chỉ được sử dụng tại Hoatuoilinhlinh.com và cho các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ khách hàng;

– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ;

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách;

– Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp diễn ra nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo;

– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hoatuoilinhlinh.com.

4. Phương tiện và công cụ để quý khách tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: linhlinhflorist@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0933847787 hoặc khi quý khách đăng ký thành viên trên website.

Quý khách có thể trực tiếp chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên website => trang Tài khoản của tôi => mục Tài khoản. Hoặc liên hệ địa chỉ email: linhlinhflorist@gmail.com, cùng số điện thoại: 0933847787 để yêu cầu Hoatuoilinhlinh.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của quý khách liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Hoatuoilinhlinh.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Hoatuoilinhlinh.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Hoatuoilinhlinh.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng;

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Hoatuoilinhlinh.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Hoatuoilinhlinh.com và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0933847787 hoặc email: linhlinhflorist@gmail.com.

Shopping Cart